Make your own free website on Tripod.com
PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM

KETUA KURSUS PENGAJIAN KEJ. AWAM
En. Zambri b. Mat Nos

Pengenalan

 Pengajian Kejuruteraan awam bertujuan untuk memberi pengetahuan
asas mengenai bidan Kejuruteraan Awam serta cabang-cabangnya
dan mendedahkan pelajar kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan serta kesannya terhadap kehidupan seharian.

Objektif

i. Untuk mewujudkan kefahaman terhadap kepentingan dan hubungkait bidang kejuruteraan Awam dan kehidupan seharian.

ii. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembanguan dan masyarakat.

iii. memandu pelajar membentuk kriteria-kriteria wajar dalam mencorak persekitarannya.

iv. Menghargai dan peka terhadap alam serta niali-nilai hidup masyarakat.

v. Menyemai sikap suka menyelidik dan bertindak berasaskan fakta.

vi. Mengembang dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran rasional, kritikal dan kreatif.

vii. membina ilmu pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan kehidupan seharian.

viii. Mempertingkatkan dan meluaskan penguasaan dan penggunaan Bahasa Melayu sebagi bahasa ilmu.

ix. Memiliki dan menghayati nilai-nilai murni.

x. Mengemari dan mencintai ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha untuk menambah dan mengembangkannya.


ke kursus binaan bangunan
home
    ke  KFL  Elektrik  Auto PPN  Lukisan