Make your own free website on Tripod.com
ANALISIS KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
dan SIJIL PELAJARAN VOKASIONAL MALAYSIA 2000
SEKOLAH MENENGAH TEKNIK
BUTTERWORTH

 
 spm 
 
 STATUS CALON
BILANGAN
PERATUS 
 Mendaftar
 218
100 
 Hadir dalam peperiksaan
 214
98.16
Lulus 10 subjek
 55
 25.46
  Lulus 9 subjek
 58
 35.58
 Lulus 8 subjek
 59
 18.27
Lulus 7 subjek
23
4.81
Lulus 6 subjek
12
2.17
Lulus 5 subjek
4
0.74
Lulus 4 subjek
1
0.19
Lulus 3 subjek
1
0.19
Lulus 2 subjek
1
0.19
 Jumlah keseluruhan
 214
 
 
 
 
 
 
% lulus m/pelajaran teras spm
 
b.melayu 
b.inggeris 
p. islam 
sejarah 
p.moral
sains
matematik
math. tamb
99.07 
75.00 
100 
87.04 
100
97.18
98.15
82.67 
 
kod
m/pelajaran
gred
 1   2   3   4   5   6   7   8   9 
 
% lulus
3472
matematik tambahan
 
 0   1   0 
 4 
 5  10 26 48 25
 
77.27
3759
Lukisan kejuruteraan
 
 1   2   7   3  16 15 15 17 34
 
69.09
3761
Pengajian kej. awam
 
 0   0   0   0   3  18  9  12  2 
 
95.45
3762
Pengajian kej. elektrik & elektronik
 
 0   0   6  12  5  16 12 11  4 
 
93.94
4531
fizik
 
 0   1   1   4  12 17 46 25  4 
 
96.36
4541
kimia
 
 0   1   0   1   4   2  20 49 33
 
70.00
 
 
keputusan peperiksaan spm / spmv 1999