Make your own free website on Tripod.com
3. KURSUS-KURSUS ALIRAN PENDIDIKAN VOKASIONAL.
3.1 Aliran Pendidikan Vokasional
 MATA PELAJARAN KURSUS MATA PELAJARAN AKADEMIK.
KetukanganKejuruteraan Elektrik 11
1. Teknologi Elektrik  2. Pemasangan & Kawalan Elektrik. 3. Lukisan Geometri & Elektrik
1.Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Sains 4. Matematik5. Pendidik Islam/Pendidikan Moral
Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran ini adalah sama seperti
yang terdapat di sekolah menengah akademik//biasa.
Elektronik 12
1. Teknologi Elektronik2.  Menservis Radio & Televisyen3.
Lukisan Geometri & Elektronik
 Amalan Bengkel Mesin 13
1. Teknologi Bengkel Mesin 2. Kerja Menggegas & Memesin.
3. Lukisan Geometri & Mesin
 Kimpalan & Fabrikasi Logam 14
1. Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam 2. Kerja Kimpalan.
3. Lukisan Geometri & Fabrikasi Logam
 Automotif 15
1. Teknologi Automotif2. Menservis & Membaiki Kenderaaan.
3. Lukisan Geometri & Automotif
 Binaan Bangunan 16
1. Teknologi Binaan Bangunan 2. Kerja Kayu & Bata.
3. Lukisan Geometri & Binaan Bangunan
 
BIDANG KURSUS KOD MATA PELAJARAN KURSUS MATA PELAJARAN AKADEMIK
Perdagangan Pengurusan Perniagaan 32
1. Prinsip Perniagaan Perdagangan am- Pengurusan 2. Asas Perakaunan3. Asas Pemprosesan Maklumat.
 
4. KELAYAKAN PEMOHON
4.1 Pemohon hendaklah Warganegara Malaysia
4.2 Semua pemohon hendakalah sihat tubuh badan dan tidak cacat anggota, dan sekiranya
        cacat anggota hendaklah tidak menghalang pemohon daripada menyertai aktiviti fizikal
        bagi kursus pilihannya.
4.3 Aliran Pendidikan Vokasional
4.3.1 Pemohon dari Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan
Pemohon hendaklah berada di Tingkatan 3 dan menduduki Penilaian Menengah Rendah (PMR) 200____, dan memenuhi syarat untuk memohon ke Tingkatan 4, tahun 200___ di Sekolah Menengah Bantuan Penuh Kerajaan di samping memenuhi syarat-syarat di bawah:-
a) Dilahirkan dalam tahun 19___ atau sebelumnya
b) Tidak tertahan di mana-mana satu Tingkatan atau Darjah terdahulu daripada tahun 200___.
c) Bagi yang melalui Kelas Peraliahan (Remove Class) hendaklah dilahirkan pada tahun
19___ atau selepasnya.
Catatan: Pemohon yang bukan dari Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan
hanya akan diperytimbangkan sekiranya ada kekosongan tempat
           5.3.3 Pemohon hendaklah memenuhi syarat akademik yang minimum seperti berikut:
Kursus Pencapaian Mata Pelajaran

                                                                    BM     Math     Sains   Syarat lain

            Elektrik    Elektronik    Automotif          C         D         C        Mendapat pencapaian
                                                                                                      minimum di Peringkat D dalam
                                                                                                      1 (satu sahaja) daripada mata
                                                                                                      pelajaran lain.

             Amalan B. Mesin /   Kimpalan &
            Fab. Logam / Binaan Bangunan           D         D         D

            Perdagangan PPN                              C         D         D
 


   
  .