Make your own free website on Tripod.com
AMALAN BENGKEL MESIN

Ketua Unit: Pn. Rosliza Dahalan

En. Narayanasamy a/l Kalimuthu

En. Mohd Salim Hj. Ayob

En. Mohd Fadzli Yusoff

En. Chan Kheng Fong

En. Azman Mat

Pengenalan Kursus

 Kurikulum untuk kursus ini dibahagi kepada dua kumpulan iaitu mata pelajaran am dan komponen mata pelajaran Amalan Bengkel Mesin. Hampir 50 % daripada masa ditumpukan kepada komponen mata pelajaran Amalan Bengkel Mesin.
 Setelah berjaya menamatkan kursus ini nanti pelajar-pelajar di harap berkebolehan membuat kerja-kerja berikut:-

i. Mematuhi dan mengamal peraturan keselamatan bengkel.
ii. Memahami proses-proses Amalan Bengkel Mesin
iii. Boleh mengguna dan menyelenggara alat-alat kelengkapan Amalan Bengkel Mesin..
iv. Mengukur dengan tepat bila menggunakan alat-alat ukuran.
v. Boleh mengguna dan mengawasi alat-alat mesin gerudi, mesin pelarik, mesin pembentuk, mesin peraut dan mesin pencanai.
vi. Boleh membaca, melukis dan mentafsirkan lukisan kejuruteraan.
vii. Boleh melakar lukisan-lukisan mekanikal dengan penumpuan pada lampiran permukaan.    ke  Home  Elektrik  PKA  PPN  Lukisan